Lời đầu tiên, xin cảm ơn Quý khách hàng đã truy cập vào website hyggelife.vn

Chúng tôi vô cùng vinh hạnh khi Quý khách hàng đã tin cậy và sử dụng những sản phẩm nội thất cũng như những dịch vụ thiết kế – thi công do Công ty cung cấp.

Sau đây là những quy định chung, xin quý khách hàng đọc kỹ trước khi bắt đầu:

1. Giới thiệu

Chính sách này được chính thức áp dụng khi quý khách hàng có giao dịch với Công ty, và bất kỳ thời điểm nào khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ do Công ty cung cấp, đồng nghĩa với việc quý khách hàng đã đồng ý với các điều khoản mà Công ty quy định trong Chính sách này (bao gồm cả các phần bổ sung, sửa đổi tùy từng thời điểm).

Quý khách vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.

2. Sử dụng website

Quý khách có thể mua sắm trực tiếp trên website theo khuôn khổ của những Điều khoản và Điều kiện sử dụng mà Hygge Life đã đề ra.

Quý khách không được sử dụng website với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác bên thứ ba nào nếu không có xét duyệt bằng văn bản chính thức từ chúng tôi. Nếu vi phạm bất cứ điều gì ở trên, chúng tôi sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Phản hồi khách hàng

Tất cả nội dung trên website và ý kiến phản hồi về sản phẩm, dịch vụ, … từ khách hàng của Hygge Life đều là tài sản của chúng tôi. Nếu phát hiện bất kỳ thông tin giả mạo nào, chúng tôi sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.